Nyheter

Ny kontrakt - Nybygg nr. 882

Nybygg nr. 882 ved Vard Group As, Langsten. Dette er en pelagisk tråler på 80 M designet av Skipsteknisk As. Vi takker for tilliten.

Ny kontrakt - Copra AS

Nytt kombinert kontor- og lagerbygg til Copra AS. Bygget skal ferdigstilles i løpet av 2017.