Ziggi-VikElektro-Copra-_IMG0045-1366px-WEB.jpg
Lys i himling - lysmiljø 1 etasje


Ziggi-VikElektro-Copra-_IMG0042-1366px-WEB.jpg
Belysning i vegg og over bord


Ziggi-VikElektro-Copra-_IMG0091-1366px-WEB.jpg
Belysning ved toaletter


Ziggi-VikElektro-Copra-_IMG0176-1366px-WEB.jpg
Nedfelt strøm og internett


Ziggi-VikElektro-Copra-_IMG0144-1366px-WEB.jpg
Automatikk - KNX


Ziggi-VikElektro-Copra-_IMG0150-1366px-WEB.jpg
Patcheskap - kommunikasjon


Ziggi-VikElektro-Copra-_IMG0088-1366px-WEB.jpg

Fasade