Fokuspunkter

Kartlegging

Vi gjennomfører leverandørevaluering årlig, med spesielt fokus på momentene beskrevet i åpenhetsloven. Leverandører som ikke oppfyller våre krav vil ikke bli benyttet.

Vår leverandørkjede

Vik Elektro har stort fokus på å benytte oss av anerkjente leverandører med høy kvalitet i alle ledd, vi mener dette alltid vil gi best resultat - for alle.

Informasjon

For informasjon om Vik Elektro sitt arbeid med åpenhetsloven, ta kontakt på post@vikelektro.no

Redegjørelse

Her finner du selskapets redegjørelse for 2023

Les mer