Arbeidsområde:

 • HR-ansvar for ansatte i bedriften
 • Ansvar for det systematiske HMS-arbeidet i bedriften. Herunder avvikshåndtering, rapportering og lignende.
 • Ansvar for bedriftens kvalitetsarbeid og sertifiseringer.
 • Mulighet for å utvikle egen rolle


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode personlige egenskaper
 • Erfaring fra HR- og HMS-arbeid
 • Systematisk
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team


Vi tilbyr: 

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsforhold
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste


Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til:

Willy Kåre Vik, tlf. 711 88 100 / 918 88 100.    

Skriftlig søknad med CV, kopi av relevante attester og vitnemål sendes til:

Vik Elektro AS, Trohaugen 8, 6393 Tomrefjord

eller på e-post til post@vikelektro.no  

Søknad merkes: "HR, HMS og Kvalitetsansvarlig"